Вітаю Вас Гість | RSS
Субота
15.12.2018, 07:44
Практичний психолог
Ковельського професійного ліцею
Головна Каталог статей Реєстрація Вхід
Меню сайту

Каталог статей
Статті по психології [18]
Вчителю на замітку [25]
Для Вас, батьки [27]
На допомогу класному керівнику [16]
Школа лідерів [9]
"Все в твоїх руках" (сторінка для учнів) [21]
Притчі, афоризми [19]

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 333

Форма входу

Головна » Статті » На допомогу класному керівнику

Майбутнє людства без тютюну.(усний журнал,продовження)

Сторінка третя «Соціолог називає»

Ведучий 2. Чому ж люди все-таки ку­рять?

Відповідь соціолога. На основі статистич­них даних різних країн можна зробити ви­сновок, що тепер на планеті курить 60 % усіх чоловіків, 73 % усіх жінок.

Чому ж люди починають курити? 25 % людей почали курити з цікавості. Друга при­чина початку куріння в молодому віці — на­слідування дорослих. У родинах некурців стають курцями не більш як 25 % дітей, а в родинах курців кількість дітей, які при­вчилися до сигарети, становить 50 %. Багато дітей починає курити, наслідуючи в цьому товаришів.

Частина дітей починає курити дуже рано (3—5 клас). Половина з них наслідує това­ришів у школі, дворі, причому, як правило, старших. Пізніше учні стають студентами. Тепер вони — дорослі і курять, прагнучи таким чином ствердитись. Приблизно на III курсі 60 % студентів курять. Дуже швидко виробляється шкідливий рефлекс куріння. У поширенні куріння серед дівчат неабияку роль відіграє мода (60 %). Ще одна причина куріння — це бажання подобатися хлоп­цям.

Смертність серед курців більша, ніж серед тих, хто не курить.

Ведучий 1. Чи впливає куріння на три­валість життя?

Відповідь статиста. За даними Всесвіт­ньої організації охорони здоров'я загаль­на смертність курців перевищує смертність некурців на 30—80 %, причому найбільша різниця припадає на вік 45—54 роки, тобто найбільш цінний із погляду професійного досвіду і творчої активності.

Можна з певністю сказати, що кожна нова затяжка сигаретним димом скорочує людське життя на один подих, а кожна ви­курена сигарета скорочує вік на 15 хвилин. Хто ці хвилини бачить, і хто їх рахує? Так, для окремої людини це показати важко, та здебільшого курці живуть набагато менше, ніж некурці.

У доповіді головного хірурга США було відзначено, що для групи тих, які викурюють від 10 до 19 сигарет за день, — коефіцієнт смертності на 70 % вищий, ніж для гру­пи некурців. Для тих, хто викурює за день 40 сигарет, цей показник вищий. Майже 1/2 цих людей хворіють на серцево-судинні хвороби, а 1,6 — на рак легенів.

Сторінка четверта «Лікар доповідає»

 Ведучий 2. Як нікотин діє на організм людини?

Відповідь лікаря. Встановлено, що під час термічного розкладу нікотину, що відбувається при курінні, утворюється від 900 до 1200 твердих і газоподібних речовин. Разом із тютюновим димом вони потрапляють в організм не тільки курців, але і людей, які перебувають поряд з ними в одному приміщенні (пасивні курці). Шкідливість тютюнового диму для них дещо більша, бо організм курців уже адаптувався і як міг виробив захисну дію проти тютюнового диму. Припустима концентрація органіч­них речовин у повітрі — 0,07 мг/м3, далі настають шкідливі для здоров'я людини наслідки. При цьому у пасивних курців сльозяться очі, болить голова, з'являється сухість у горлі, і що здоровіша людина, то більший для неї ризик ураження тютюно­вим димом.

Ведучий 1. Які ж наслідки куріння?

Відповідь лікаря. Існує кілька етапів на­слідків куріння:

   миттєві негативні наслідки (протягом кількох хвилин після затягування): при­скорення серцевих скорочень, підвищен­ня кров'яного тиску, подразнення тканин гортані, потрапляння чадного газу у кров, подразнення очей;

   тривалі негативні наслідки: рак легенів, порожнини рота, стравоходу, шлунка, під­шлункової залози й жовчного міхура, захво­рювання серця (стенокардія, інфаркт), ви­разка шлунка, захворювання судин, хроніч­ний бронхіт;

   інші негативні наслідки: пошкодження слизової оболонки губ, язика, гортані, поява сильного кашлю, неприємного запаху з рота, прискорене виникнення зморщок, порушен­ня нормального дихання.

Сторінка п'ята «Хімік повідомляє»

Ведучий 2. Якою є хімічна будова ніко­тину?

Відповідь хіміка. Нікотин є одним з най­простіших за будовою алкалоїдів (гетероцик­лічних азотовмісних сполук). Він є похідним піридину і міститься у Вигляді солей яблуч­ної та лимонної кислот у листках тютюну. Це масна рідина з температурою плавлення 247° С. На повітрі рідина темніє, добре роз­чиняється у різних розчинниках. Проявляє властивості основ. Смертельна доза — 0,01— 0,04 г. Він згубно діє на нервову систему: у курців не виникає гострого отруєння, тому що поступово організм людини пристосо­вується до малих доз.

Відома ще сіль нікотину — нікотин суль­фат, що використовується в сільському гос­подарстві для боротьби зі шкідниками.

Ведучий 1. А що містять сигарети?

Відповідь хіміка. Сигарети містять липучу речовину — смолу, подібну до тих, що вико­ристовуються для асфальтування доріг. Смола із сигарет прилипає до зубів і пальців та спри­чиняє виникнення на них плям. Навіть якщо сигарета має фільтр, він не може затримати всю смолу, яка є в тютюновому димі.

Ведучий 2. Що містить тютюновий дим?

Відповідь хіміка. Тютюновий дим містить велику кількість шкідливих речовин: ніко­тин, чадний газ, синильну кислоту, аміак, формальдегід та ін. Особливо небезпечним вважається бензопірен, який має канцеро­генний ефект (можуть утворюватися ракові та інші пухлини).

Сторінка шоста «Психолог розповідає»

 Ведучий 1. А який вплив тютюну на фізич­ний і психічний розвиток школярів?

Відповідь психолога. Я хочу звернути увагу на те, що куріння дуже шкідливе для моло­дих людей. Особливо несприятливо воно впливає на органи дихання, тому що легені ще не до кінця сформовані. Підлітки-курці частіше страждають на застудні захворюван­ня, такі школярі не зосереджені, успішність у них знижена. По-перше, нікотин та інші отруйні речовини порушують загальний стан організму, знижується інтенсивність нерво­вих процесів. Цьому сприяє і сама поведінка курців. Нерідко бажання курити з'являється під час уроку, й учень відволікається від за­нять, думаючи тільки про те, як із дзвоником піти в туалет на перекур. А скільки кишень­кових грошей іде на купівлю сигарет?!

Сторінка сьома «За здоровий спосіб життя»

«Люди не вмирають. Вони вбивають себе самі», — так вважав ще давньогрецький фі­лософ Сенека.

Збереження власного здоров'я — це спра­ва кожного, її не можна передоручити ні­кому. Лікарі вважають, що стан здоров'я на 50 % залежить саме від здорового способу життя, на 20 % — від стану довкілля, на 20 % — від спадковості, на 10 % — від рівня розвитку медицини.

Активісти руху «За здоровий спосіб жит­тя!» пропонують такий план дій:

а)  пропаганда достовірної наукової ін­формації про здоровий спосіб життя;

б) власний приклад здорового способу життя.

Чинники здорового способу життя (ЗСЖ) •  Висока рухова активність. Навіть 30 хвилин щоденної фізичної активності піднімуть настрій, поліпшать життєдіяль­ність, мобілізують захисні сили організму.

Це можуть бути піші прогулянки, біг, пла­вання, катання на велосипеді тощо.

   Раціональне харчування. Воно перед­бачає дотримання режиму харчування, якість продуктів, збалансованість їжі за складом речовин, енергетичним вмістом тощо.

   Відмова від шкідливих звичок. Найпо­ширенішою зі шкідливих звичок є куріння. Якби населення тільки міста Харкова відмо­вилось від куріння, то щорічно зберігалися б життя п'яти тисяч людей. Небезпечне для здоров'я та життя і вживання алкоголю та наркотиків.

   Сприятливий психологічний клімат. Дехто називає це «духовністю». Духовність Ґрунтується на ставленні до людей з пова­гою.

   Загартування. Поступове та система­тичне загартування є важливим компонен­том ЗСЖ.

   Моральне ставлення до природи — екологічна відповідальність та культура, по­треба у спілкуванні з природою.

   Повноцінне сімейне життя. Взаєморо­зуміння, спільність інтересів, почуття любові роблять щасливими всіх членів родини.

   Активна творча праця сприяє збере­женню здоров'я.

   Дотримання режиму дня, що ґрунтуєть­ся на індивідуальних біологічних ритмах.

На жаль, спосіб життя населення України не відповідає вимогам ЗСЖ. Лише третина людей систематично займається фізкуль­турою. Близько 50 % мають надлишкову вагу. Погано впливає на здоров'я відсутність повноцінного відпочинку. Кожна людина робить внесок у забруднення довкілля: за рік виробляє близько 1 м3 сміття. Несформована також культура спілкування з інфі­кованими на грип, гепатит тощо. Особливо це небезпечно, коли людина ВІЛ-інфікована. Скорочується тривалість життя і за рахунок поширення інших хвороб. Тож слід доєднатися до руху «За здоровий спосіб життя!».
Категорія: На допомогу класному керівнику | Додав: psyholog (21.12.2010)
Переглядів: 959 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz